ﺳﻪشنبه 26 تیر 1403
EN

آرشیو اخبار

برگزاری مصاحبه متقاضیان معاون آموزشی عتبات عالیات استان یزد

برگزاری مصاحبه متقاضیان معاون آموزشی عتبات عالیات استان یزد

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت استان یزد، با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مدیریت حج وزیارت استان ،مصاحبه تعداد 205 نفر از متقاضیانی که در فراخوان معاون آموزشی عتبات عالیات در موعد مقرر نام نویسی و شرایط مربوطه را احراز نموده اند ازصبح روز یکشنبه 28 فروردین ماه 1401  در محل دفترحج و زیارت استان آغاز گردید واز متقاضیان ورود به عرصه خدمتگزاری به زوار عتبات عالیات عراق، احکام اسلامی و موضوعات تخصصی مربوط به سمت مذکورو احراز صلاحیت اولیه آنها توسط هیات مصاحبه استان مورد بررسی قرار گرفت . افردی که دراین مصاحبه تائید شوند در دوره های آموزشی شرکت خواهند نمود و بعداز آن مجددا جهت پذیرش نهایی به مصاحبه تخصصی دعوت می گردند.ضمنا مصاحبه طی 13 روز انجام خواهد شد

عکسهای مرتبط

خطایی رخ داده است. خطا : آرشیو در حال حاضر در دسترس نیست