ﺳﻪشنبه 26 تیر 1403
EN

خدمات حج و زیارت استان

فهرست خدمات حج و زیارت استان یزد

عنوان و کد خدمت

عنوان و کد زیر خدمت

پیش ثبت نام و ودیعه گذاری (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)
17041325000
نقل و انتقال سند - 17041325103
پایداری اسناد - 17041325104
ثبت تقاضای تشرف در کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات) 17041326000
ثبت نام در کاروان - 12031326101
اعزام کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)
17041327000
صدور مجوز چاپ بلیت - 17041327100
تهیه صورتجلسه اعزام - 17041327101
انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)
13011328000
صدور حکم کارگزاران - 13011328100