ﺳﻪشنبه 26 تیر 1403
EN

مرکز آموزش کارگزاران

Version:0.9 StartHTML:00000097 EndHTML:00000167 StartFragment:00000131 EndFragment:00000131                                                                                                     

ارتباط با مرکز آموزش کارگزاران حج و زیارت استان یزد

آدرس : یزد – بلوار دانشجو - روبروی پارک شادی - مدیریت حج و زیارت استان یزد

فکس:  38277000 

کدپستی : 8916994811

شماره سامانه پیام کوتاه : 30007227002175

واحد اداری

مسئول مربوطه

شماره تماس

تصویر 

مسئول آموزش

علی محمد نتیجه العلما

 

 

 

آموزش

سیدامین حسینی زاده

09359885561