دات نت نیوک
پنجشنبه 01 فروردین 1398
EN

مرکز آموزش کارگزاران

Text/HTML

 

 

                                                                                                    

ارتباط با مرکز علمی کاربردی حج وزیارت استان یزد

تلفن های تماس : مدیریت 37268188 آموزش 37282012  حراست 37282013

آدرس : یزد – میدان همافر کوچه داروپخش  

فکس:38272013

کدپستی : 8916994811

شماره سامانه پیام کوتاه : 30007227002175

واحد اداری

مسئول مربوطه

شماره تماس

 

مدیریت مرکز علمی کاربردی

علی محمد نتیجه العلماء

 

معاونت مرکز علمی کاربردی

محمد حسین پور دهقانی

 

حراست مرکز علمی کاربردی

حسن حکیمی زاد

 

امور دفتری ومتصدی آموزش

سید امین حسینی زاده

 

مسئول صدور گواهینامه آموزشی

سیدمحمد چراغچی

 

امور مالی

محمد علی کافی

 

 

محمود نتیجه العلماء

 

آموزش

جعفری زاده

 

Text/HTML

اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل