دوشنبه 13 آذر 1402
EN

شرکت مرکزی خدمات زیارتی

Text/HTML

ارتباط با شرکت مرکزی کارگزاران استان یزد

 

آدرس : یزد– بلوار شهیدعابدی شرکت مرکزی خدمات زیارتی

فکس : 89785853-021

 

شرکت مرکزی کارگزاران استان

مسئول مربوطه

شماره تماس

احمد ابراهیمی (مدیر عامل )

035-7260721-4

محمد حسین نصر آبادی

035-7260721-4

سید محمود شمس الدینی

035-7260721-4