ﺳﻪشنبه 26 تیر 1403
EN

فرم رای گیری برخط ( نظر سنجی ) خدمات

رای گیری برخط ( نظرسنجی ) خدمت پیش ثبت نام زائرین

1) در کدامیک از پیش ثبت نام اعزام های زیارتی شرکت نمودید

2) اطلاع رسانی و دسترسی به آدرس سامانه پیش ثبت نام را چگونه ارزیابی می فرمایید

3) انجام فرآیند پیش ثبت نام در سامانه چگونه بود؟  مشاهده نتایج
به منظور ثبت نظر می بایست به سایت لاگین نمایید.