Saturday 18 September 2021
EN

آرشیو اخبار

اطلاعیه واريز مبلغ علی الحساب مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع

 اطلاعیه واريز مبلغ علی الحساب مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع

مبلغ علی الحساب قابل پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع سال 1400 طبق جدول ذیل می باشد:

ردیف

گروه قیمتی مکه

گروه قیمتی مدینه

نرخ گروه (ریال)

علی الحساب دوم

1

3الف

324,520,000

70,000,000

2

325,720,000

70,000,000

3

328,120,000

75,000,000

4

330,520,000

75,000,000

5

3الف

3الف

336,520,000

85,000,000

6

3الف

337,720,000

85,000,000

7

3الف

340,120,000

90,000,000

8

3الف

342,520,000

90,000,000

9

3الف

350,920,000

100,000,000

10

352,120,000

100,000,000

11

354,520,000

100,000,000

12

356,920,000

105,000,000

13

3الف

358,120,000

105,000,000

14

359,320,000

105,000,000

15

361,720,000

110,000,000

16

364,120,000

110,000,000

17

3الف

372,520,000

120,000,000

18

373,720,000

120,000,000

19

376,120,000

125,000,000

20

378,520,000

125,000,000

21

2الف

3الف

403,720,000

150,000,000

22

2الف

404,920,000

150,000,000

23

2الف

407,320,000

155,000,000

24

2الف

409,720,000

155,000,000

 

تبصره:کاروان هاي زوجی در ردیف هاي 22و 23 لحاظ گردیده است.

1- زمان شروع پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع سال 1400 از ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 99/6/3لغایت پایان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 99/6/12می باشد.

2- علیرغم اینکه بنا به نظر سازمان حج و زیارت پرداخت مرحله دوم هزینه سفر به نفع و صلاح زائرین می باشد اما در پرداخت آن اجباري نیست.

3- در صورتیکه زائران علی الحساب مرحله دوم هزینه سفر خود را پرداخت نمایند از اولویت تشرف در حج تمتع سال آتی بر اساس سهمیه اختصاصی کشور برخوردار خواهند بود.

4- در صـــورت عدم پرداخت علی الحســـاب مرحله دوم هزینه ســـفر، مابه التفاوت علی الحســـاب پرداختی مرحله اول )مبلغ 250/000/000ریال( تا مبلغ نهائی کاروان مربوطه به نرخ جدید بنا به ضوابط و شرایط اعلامی سال تشرف محاسبه و دریافت خواهد شد، لذا مدیران کاروانها مکلف به اطلاع رسانی لازم و کافی بصورت دقیق و شفاف بوده تا مراتب به نحو مقتضی به آگاهی زائران رسانده شود.

"راهنمای واریز وجه" را از قسمت فایلهای پیوستی ذیل مطالعه فرمائید.

https://tamatoreserve.haj.ir/Cpanel/DifferencePayment.aspx

روابط عمومی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (not required)

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.