Saturday 18 September 2021
EN

آمار بازدید

  • 0 کاربران آنلاین
  • 32804 بازدید کل 331284 کلیک
  • 6 بازدید امروز 89 کلیک
  • 104 بازدید دیروز 1126 کلیک
  • 256 بیشترین بازدید روزانه 2901 کلیک

آمار کاربران-گزارشات

Hour Visit Click Percentage of visits
0 to 1 2371 13150
4%
1 to 2 2254 12133
4%
2 to 3 2271 12585
4%
3 to 4 2151 12254
4%
4 to 5 2195 15186
4%
5 to 6 2191 11869
4%
6 to 7 2233 11896
4%
7 to 8 2251 11759
4%
8 to 9 2118 11832
3%
9 to 10 2257 11825
4%
10 to 11 2270 11864
4%
11 to 12 2288 12044
4%
12 to 13 2292 12461
4%
13 to 14 2329 11997
4%
14 to 15 2157 13631
4%
15 to 16 2269 11937
4%
16 to 17 2128 12095
3%
17 to 18 2165 11803
4%
18 to 19 2180 13483
4%
19 to 20 2227 13225
4%
20 to 21 2065 11811
3%
21 to 22 2247 12793
4%
22 to 23 2232 12376
4%
23 to 24 2284 14357
4%
Day Visit Click Percentage of visits
9/18/2021 6 89
0%
9/17/2021 104 1126
3%
9/16/2021 122 862
3%
9/15/2021 143 937
4%
9/14/2021 108 1067
3%
9/13/2021 100 1049
3%
9/12/2021 100 1068
3%
9/11/2021 128 1918
3%
9/10/2021 118 1100
3%
9/9/2021 135 1105
4%
9/8/2021 111 1011
3%
9/7/2021 107 1043
3%
9/6/2021 98 1049
3%
9/5/2021 86 1823
2%
9/4/2021 87 1006
2%
9/3/2021 79 1065
2%
9/2/2021 67 1060
2%
9/1/2021 86 1181
2%
8/31/2021 81 1092
2%
8/30/2021 99 1075
3%
8/29/2021 100 1090
3%
8/28/2021 102 1155
3%
8/27/2021 99 1205
3%
8/26/2021 117 1416
3%
8/25/2021 130 1303
3%
8/24/2021 116 1219
3%
8/23/2021 138 1241
4%
8/22/2021 127 1107
3%
8/21/2021 97 1225
2%
8/20/2021 123 1408
3%
8/19/2021 140 1166
4%
Operating System Name Visit Click Percentage of visits
Unknown
9452 152572
55%
Windows10
4366 8008
25%
Windows7
2354 4915
13%
WinXP
329 493
1%
VISTA
158 241
0%
UNIX
92 136
0%
WinNT
74 107
0%
Windows8.1
67 142
0%
MacPPC
48 73
0%
Windows8
32 83
0%
Win2000
5 5
0%
Win98
2 2
0%
Browser Name Visit Click Percentage of visits
other
7338 142045
41%
Chrome
7166 15818
40%
Firefox
1233 5823
6%
Opera
758 1138
4%
Safari
428 716
2%
IE
382 690
2%
Edge
337 547
1%
Page Name Visit Click Percentage of visits
آرشیو اخبار 8542 30173
99%
خانه 2 2
0%
آرشیو اخبار 2 14
0%
راهنمای ثبت نام اینترنتی عتبات 2 3
0%
تصاویر اماکن زیارتی سوریه 1 1
0%
گزارش تصویری از فعالیت های حج وزیارت یزد 1 1
0%
تصاویر متحرک از مکان های زیارتی 1 2
0%
اماکن زیارت دوره مکه مکرمه 1 1
0%
اماکن زیارت دوره مدینه منوره 1 1
0%
تاریخ رفت پرواز حج تمتع 1 1
0%
پرسش های متداول 1 1
0%
فرم های مورد نیاز 1 1
0%
بیانیه توافق سطح خدمات 1 1
0%
سامانه و خدمات الکترونیکی 1 1
0%
خدمات حج و زیارت استان 1 1
0%
شرایط استفاده 1 1
0%
دستورالعمل بروزرسانی تارنما 1 1
0%
ارتباط مستقیم با مدیر 1 1
0%
تماس با ما 1 1
0%
حج و عمره 1 1
0%
عتبات عالیات 1 6
0%
تصاویر اماکن زیارتی مکه مکرمه 1 1
0%
تصاویر اماکن زیارتی مدینه منوره 1 2
0%
اماکن زیارتی عتبات عالیات عراق 1 1
0%
اطلاعیه ثبت نام عمره مفرده 1 1
0%
اسامی مدیران و کاروانهای عمره مفرده 1 1
0%
اطلاعیه ثبت نام عتبات 1 1
0%
قوانین ومقررات عتبات عالیات 1 2
0%
مدیریت حج وزیارت استان یزد 1 1
0%
اسامی مدیران و کاروان های حج تمتع 1 1
0%
بعثه مقام معظم رهبری 1 1
0%
مرکز آموزش کارگزاران 1 1
0%
هتل های مکه ومدینه 1 1
0%