سازمان حج و زیارت استان یزد

تاریخ: 23 اسفند 1397

بازدید مدیر حج و زیارت استان از روند ثبت نام زائرین حج 98

به گزارش روابط عمومی دفتر حج و زیارت استان یزد ، مدیرحج و زیارت استان به همراه مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در استان  در محل دفاتر ثبت نام زائرین کاروان های حج 98 از نزدیک بر روند امور ثبت نام زائرین حج 98 بازدید بعمل آوردند.  

بنا براین گزارش در سال 1398 تعداد 3710 نفرزائر در قالب 25 کاروان به استان یزد اختصاص یافته که تاکنون ظرفیت تمام کاروان ها تکمیل می باشد