سازمان حج و زیارت استان یزد

تاریخ: 19 مهر 1397

بازدید مدیر حج و زیارت استان از دفاتر خدمات زیارتی

به گزارش روابط عمومی حج وزیارت استان یزد شریفی مدیر حج وزیارت استان به همراه مسول بازرسی و مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری دراستان از دفاتر خدمات  زیارتی واز نحوه   ثبت نام زائران اربعین حسینی از طریق سامانه سماح قرار گرفتند بعمل آوردند.